top of page

שירותי נוטריון

במשרדנו ניתן לקבל שירותים נוטריוניים מגוונים ובהם, בין היתר:

 

  • אישור רשמי לנכונות תרגום מסמכים מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית.

  • אימות חתימות על מסמכים רשמיים הנדרשים על ידי בנקים, רשויות וגורמים פרטיים.

  • אימות הצהרות.

  • אישור העתקים מקוריים של מסמכים.

  • סיוע בקבלת חותמת "אפוסטיל" במזכירות בתי המשפט לפי אמנת האג.

bottom of page