top of page

העברה בין דורית

לכל משפחה יש את הדינמיקה הייחודית לה, ואין הסכם אחד המתאים לכולם, לכן בכל פעם אנו מייצרות מתווה ייחודי שנותן מענה לצרכי המשפחה הספציפית.

משרדנו מלווה משפחות רבות במרחב הכפרי ובפרט במושבים, בהליכי עריכת הסכמים משפחתיים מורכבים.

 

מדובר בתהליכים רגישים אשר משלבים חשיבה עסקית יצירתית לצד הקשבה ורגישות לתחושות בני המשפחה ולרצונותיהם. תחום זה כולל הסכמי העברה בין דורית, הסכמי ממון בין בני זוג, הסכמים בין אחים ועוד מגוון הסכמים משפחתיים.

מניסיוננו בתחום זה, תהליך ליווי משפחות מחייב גישור בין כל בני המשפחה, רגישות והכלה רבה, ביחד עם הבנה והיכרות עם התחום המורכב והמסובך של דיני הנחלות במרחב הכפרי.

bottom of page