top of page

נחלות

משרדנו עוסק רבות בסיוע לחברי מושבים בתהליכי תכנון והסדרה של רכושם, שהעיקרי בו הוא בדרך כלל המשק החקלאי, כלומר הנחלה החקלאית.

הסדרת הזכויות בנחלה בהווה ובעתיד, כוללת סיוע באיתור המתווה המתאים לכל לקוח, ניהול והנחייה של צוות מקצועי הכולל מומחים נוספים מתחום השמאות, האדריכלות, ההנדסה וכיו"ב והתנהלות מול רשויות המקרקעין, התכנון והמיסוי.

 

במקביל, אנו מלוות את הלקוחות בעלי הנחלות בתהליכים המשפחתיים כדוגמת עריכת צוואות, הבהרת זכויות “בן ממשיך”, בניית יחידות דיור בנחלה ופיצול מגרשים מהנחלה, שמירה על זכויות ההורים והגנה על אינטרסים של הילדים.

bottom of page